Styrelsen

2017 består styrelsen av: 

Johan Forsman – Ordförande
Matts Joskitt
Elin Härmälä
Kenneth Kock
Britt-Marie Lillmåns
Johanna Kock
Rasmus Finne
Janne Pettersson